กิจกรรม มอบผลิตภัณฑ์ยาธาตุ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย