บริษัท บอส ฟาร์มาแคร์ จำกัด
(สำนักงานใหญ่)

อาคารเจียมจรรย์ ชั้น 1-2 79 ถนนสุขสวัสดิ์
แขวงราษฏร์บูรณะ เขตราษฏร์บูรณะ
กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์   02-427-3938,02-428-3580
โทรสาร     02-8731573

บริษัท บอส ฟาร์มาแคร์ จำกัด
(สาขาสมุทรสาคร-โรงงาน)

30/112 หมู่ 1, นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์   02-105-4348
โทรสาร     02-402-2214

สอบถามข้อมูลทั่วไป

อีเมล  info@bosspharmacare.com

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อีเมล  hr@bosspharmacare.com
โทรศัพท์   098-265-4991

ฝ่ายการตลาด

อีเมล  marketing@bosspharmacare.com
โทรศัพท์   02-427-3938,02-428-3580

ฝ่ายจัดซื้อ

อีเมล  wilaiwan.we@bosspharmacare.com
โทรศัพท์   065-687-3276

ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง แล้วทีมงานของเราจะติดต่อกลับไปโดยเร็ว

ชื่อ-นามสกุล *

อีเมล *

เรื่องที่ต้องการติดต่อ-สอบถาม

รายละเอียด

แผนที่และการเดินทาง

(สำนักงานใหญ่)

(สาขาสมุทรสาคร-โรงงาน)